Informacije

Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije

Slovenian Greenkeepers Association

Ulica Milana Majcna 16, 1000 Ljubljana
Slovenia, Europe

Kontaktna oseba/contact person:
Boštjan Zupan (predsednik/chairman)

mobile: + 386 (0)31 202 627

E-mail: info@zvgis.si

 
 
 

Objave

Objave

 

Odgovorno vzdrževanje golf igrišč / Responsible Golf Course Management.

 
 
 

LANGUAGES:

 
 
 

Pravilnik o ravnanju z odpadno embalažo FFS

 

Pravilno očiščena odpadna embalaža FFS se vrača skladno z določbami Uredbe o embalaži. Uredbo v celoti nadzorujejo inšpektorji pristojni za varstvo okolja.

 

Odpadna embalaža FFS, ki nastane pri opravljanju kmetijske dejavnosti:

 1. Odpadna embalaža FFS, ki nastane pri opravljanju kmetijske dejavnosti1, NI KOMUNALNI ODPADEK (7. tč, 1. odst 3. člena Uredbe o embalaži), in jo je v skladu s 15. členom Uredbe o embalaži PREPOVEDANO prepuščati ali oddajati izvajalcu javne službe (IJS) kot mešan komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov.
 2. Odpadno embalažo FFS, ki ni komunalni odpadek, mora distributer (to je trgovina) BREZPLAČNO vzeti nazaj, kadar jo končni uporabnik (kmet, podjetje) želi vrniti (23. člen Uredbe o embalaži) – se pravi preko celega leta.
 3. Distributer (trgovina) to odpadno embalažo odda DROE2.
 4. Končni uporabnik (kmet, podjetje) lahko odpadno embalažo BREZPLAČNO odda tudi katerikoli od DROE v zbiralnicah, ki jih upravljajo – DROE za to ne sme zahtevati podpisa pogodbe ali podobno. Končni uporabnik pa lahko z DROE sklene tudi dogovor o odvozu z njegovega dvorišča (ni brezplačno).
 5. POMEMBNO! Odpadna embalaža FFS mora biti ustrezno očiščena in izpraznjena in v njej ne sme biti ostankov FFS, kar pomeni, da je pravilno izpraznjena in očiščena v smislu dobre kmetijske prakse – plastenke ustrezno večkrat splaknemo s čisto vodo in zlijemo v škropilnico, vrečke in škatle ustrezno očiščene tudi v kotih embalaže.

 

ODPADNA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

 

- odpadnih FFS ne moremo prepustiti zbiralcu, lahko jih le oddamo v prisotnosti osebja zbiralca odpadkov in od njega lahko zahtevamo ustrezno potrdilo, da je prevzel odpadna FFS.

Odpadna FFS, ki vsebujejo nevarne snovi

Pravila ravnanja so določena z Uredbo o odpadnih FFS. Izvajanje te uredbe nadzorujejo inšpektorji pristojni za varstvo okolja, razen 7. in 8. člena, nad katerima opravlja nadzor kmetijska inšpekcija.

Mesta, kjer se lahko prevzemajo odpadna FFS (1. in 2. odst. 7. člena Uredbe o odpadnih FFS):

 • posamezni distributerji (trgovine) na prodajnem mestu, kjer uredijo poseben zabojnik ali zabojnike za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje prevzetih odpadnih FFS;
 • posamezen distributer oz. več distributerjev skupaj, ki se povežejo, organizira oz. organizirajo mesto prevzemanja (zbiralnico) odpadnih FFS, vendar mesto prevzemanja ne sme biti dlje kot 5 km od posameznega prodajnega mesta posameznega distributerja (TRENUTNO TAKIH MEST NI).

Odpadna FFS, ki nastanejo pri opravljanju kmetijske dejavnosti:

 1. Distributer (trgovina) mora na prodajnem mestu ob dobavi FFS končnemu uporabniku omogočiti brezplačno oddajo odpadnih FFS, če se razvrščajo med odpadke iz kmetijstva in mu jih končni uporabnik želi oddati (1. odst., 7. člena Uredbe o odpadnih FFS).
 2. Odpadna FFS, ki nastanejo z opravljanjem kmetijske dejavnosti, NISO KOMUNALNI ODPADEK in se jih v skladu s 4. členom Uredbe o odpadnih FFS, NE SME prepuščati izvajalcu javne službe (IJS) kot mešani komunalni odpadek.
 3. Distributer (trgovina) torej prevzame odpadne FFS od končnega uporabnika (kmeta, podjetja) in jih shrani v posebnih zabojnikih.
 4. 4. Distributer (trgovina), ki prevzema odpadna FFS na prodajnem mestu, mora končnemu uporabniku na njegovo zahtevo potrditi prevzem odpadnih FFS (3. in 4. odst. 7. člena Uredbe o odpadnih FFS).
 5. Distributer (trgovina) odda odpadna FFS nosilcu skupnega načrta SLOPAK oz. zbiralcu EKOLU, ki izvaja zbiranje odpadnih FFS v skladu s Skupnim načrtom za ravnanje z odpadnimi FFS, vpisanim v ustrezno evidenco konec leta 2009.

POMEMBNO JE VEDETI!

Uredba o odpadkih v 15. členu določa, da mora povzročitelj odpadkov (kmet, trgovina…), pri katerem letno nastane več kot 5 kg nevarnih odpadkov (odpadnih FFS, akumulatorjev, baterij…) Ministrstvu, pristojnemu za okolje, do 31. marca tekočega leta poročati o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh Agencije za okolje (ARSO).

Pojmi:

1 kmetijska dejavnost je opredeljena v 3. členu Zakona o kmetijstvu in se opravlja na kmetijskih gospodarstvih, ki so lahko organizirani kot pravna oseba; samostojni podjetnik posameznik; kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik; kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik in kmetijsko gospodarstvo – planina;

2družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) je družba, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo (trenutno so to SLOPAK, INTERSEROH, SUROVINA in EKODIN) in mora od končnih uporabnikov BREZPLAČNO prevzeti odpadno embalažo;

 
 
 

Smernice

Okoljske smernice, ki jih je sprejala FEGGA in njene članice, tudi naše Združenje leta 2000 v Nemčiji.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.